Foloseste numai cat ai nevoie !


| Autentificare | Inregistrare |

Reducerea pierderilor de energie in masina electrica asincrona (MAS)

Motoarele asincrone reprezinta cel mai important consumator de putere reactiva. Curentul de magnetizare si puterea reactiva consumata de acestea sunt procentual mai mari decat la transformatoarele electrice. Aceasta deoarece la puteri egale, volumul circuitului feromagnetic este mai mare in cazul motoarelor. In cazul motoarelor asincrone o deosebită importanta o are existenta intrefieruiui dintre stator si rotor.

Funcţionarea motoarelor asincrone cu un coeficient de incarcare β < 1 (unde β este raportul dintre puterea absorbita P si puterea nominală Pn a motorului), datorita exploatarii tehnologice necorespunzatoare, determină reducerea factorului de putere sub valoarea nominala.
Pentru valori β < 0,5 reducerea factorului de putere sub valoarea nominala este deosebit de accentuata. Daca in exploatare tensiunea de alimentare a motoarelor asincrone creste, rezulta o crestere a puterii reactive absorbite, cu consecinte nefavorabile privind factorul de putere. Acest lucru este datorat cresterii curentului de magnetizare la functionarea pe curba de magnetizare, in zona saturata a acesteia.

Practic exista urmatoarele metode:
  1. inlocuirea motoarelor asincrone slab incarcate cu motoare asincrone corect dimensionate in raport cu sarcina sau marirea coeficientului de incarcare
  2. Reducerea fluxului magnetic al motoarelor asincrone, in regim de sarcină redusa, se obtine prin scaderea tensiunii aplicata motorului. Ca urmare, are loc reducerea curentului de magnetizare si deci cresterea factorului de putere. La valori reduse ale coeficientului de incarcare β, se obţin valori ridicate ale factorului de putere, pentru valori reduse ale tensiunii de alimentare. Pe de alta parte, rezultă o scadere a momentului cuplului motor, aproximativ proportionala cu patratul tensiunii. Aceasta metodă se poate aplica la motoarele al caror regim de lucru cuprinde perioade relativ lungi de functionare la sarcina redusa, in general sub 30% din sarcina nominala. Solutia practica corespunde trecerii motoarelor avand conexiunea statorică normala in triunghi (Δ), la funcţionarea cu conexiunea stea (Y). Prin aceasta modificare a conexiunilor, tensiunea aplicata fiecarei faze a infasurarii primare se reduce cu 0.577, iar momentul cuplului la arbore se micsoreaza de 3 ori. De remarcat ca, la functionarea motorului cu tensiune redusa se mareste si randamentul, ca urmare a reducerii pierderilor in fier.
  3. Reducerea duratelor de functionare in gol prin deconectarea automata de la sursa de alimentare a motoarelor asincrone in perioada de repaus netehnologic a masinilor de lucru, daca aceasta depaseste 30 s. Prin acest procedeu se elimina pierderile de putere activa corespunzatoare regimului de functionare in gol al echipamentelor electricesi consumul relativ ridicat de putere reactiva, care la functionarea in gol reprezintă 70...80% din puterea reactiva consumată la sarcina nominala.